Kennismaken met ZorgSaam Heusden

Regie over het eigen leven houden, is wat ieder mens wil. U vast ook. Wat u zelf kunt, wilt u zo lang mogelijk zelf blijven doen. Maar er kan zich een situatie voordoen waarin een steuntje in de rug erg fijn is. In dat geval kan ZorgSaam Heusden u helpen.

Vaak is het een samenloop van omstandigheden die ertoe leidt dat de dagelijkse gang van zaken niet goed meer loopt. U bent niet in staat het praktische doen en laten automatisch en zelfstandig uit te voeren. In zo’n situatie moet u om hulp durven vragen en daar is moed voor nodig. ZorgSaam kan dan de helpende hand bieden.

Zo ook bij eenzaamheid, dit blijft een actueel thema in de huidige maatschappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt, dreigt eenzaamheid. Dit is een sluipend proces dat veel gevolgen kan hebben, zowel psychologisch als fysiek en maatschappelijk.

Consulenten van ZorgSaam denken met u mee als het thuis om wat voor reden dan ook niet meer gaat. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing. Soms met behulp van uw naasten of met de hulp van een vrijwilliger.

ZorgSaam is onderdeel van ContourDeTwern en werkt samen in BijEen.